Správy

Nové lieky často nie sú lepšie, ale drahšie

Nové lieky často nie sú lepšie, ale drahšie

Vyhodnotenie údajov: Nové lieky nie sú lepšie, ale sú drahšie

Nové lieky prichádzajú na nemecký farmaceutický trh každý rok. Predovšetkým sa lieky prepracúvajú na indikácie, pre ktoré už existuje mnoho alternatívnych prípravkov. Podľa nedávnej lekárskej štúdie veľa nových liekov dokonca nefunguje lepšie a nevyvoláva menej vedľajších účinkov. Prostriedky sú drahšie ako predtým a zdravotné poisťovne musia znášať vyššie finančné bremeno v prospech farmaceutického priemyslu a na náklady poistených.

Často sa vyskytujú údajné materiálne inovácie v lekárskych oblastiach s veľkým počtom pacientov. Pre výrobcov farmaceutických výrobkov znamená nahradenie hospodárskej súťaže väčší zisk a lepšie postavenie na trhu. Nová štúdia vedcov a lekárov, ktorú viedla podpredsedníčka Komisie pre lieky Nemeckej lekárskej asociácie Prof. Ursula Gundert-Remy, ukázala, že účinnosť mnohých liekov nie je lepšia ako ich predchodcovia. V mnohých prípadoch nebolo možné dokázať ani zlepšenú toleranciu. Bol to výsledok štúdie vedúcich lekárov, ktorá bola predstavená v „German Medical Journal“. V období rokov 2009 až 2010 odborníci vyhodnotili celkovo 39 nemeckých schvaľovacích štúdií o nových liekoch. K údajom neprišli nasledujúce údaje: „Generiká, biologicky podobné lieky, vakcíny, lieky na ojedinelé ochorenia, nové liekové formy, hotové lieky s rovnakou účinnou látkou a nové kombinácie známych účinných látok“.

Žiadne právne predpisy na porovnávanie s predchádzajúcimi drogami
Počas schvaľovacieho procesu sú pre rozhodnutie rozhodujúce tri rohové piliere: „Kvalita, efektívnosť a neškodnosť“. V Nemecku je možné lieky schvaľovať tromi rôznymi spôsobmi. Buď existuje postup v strednej Európskej únii so súhlasom všetkých krajín EÚ, alebo sa postupuje len na vnútroštátnej úrovni, za ktorú je zodpovedný Federálny inštitút pre drogy a zdravotnícke pomôcky alebo Inštitút Paula Ehrlicha. Tretím variantom je tzv. Postup vzájomného uznávania. K tomu môže dôjsť, ak už bol v jednej krajine EÚ vykonaný vnútroštátny schvaľovací postup a droga sa má rozšíriť na ďalšie členské štáty. Metódy nemôžu zabrániť tomu, aby nové prípravky boli drahšie, hoci nefungujú lepšie alebo nespôsobujú menej interakcií alebo vedľajších účinkov. Často nie sú porovnávané s podobnými alebo ekvivalentnými látkami. Zákonodarca nezabezpečuje porovnanie s komerčne dostupnými drogami. Namiesto toho sa podľa štúdie v približne 50 percentách schvaľovacích procesov liek porovnával s placebom (zdanlivým liekom) namiesto merania pre lepšiu účinnosť a znášanlivosť v porovnaní s jeho predchodcom.

Nové lieky sú takmer vždy drahšie
Podľa štúdie boli nové látky podstatne drahšie ako prípravky, ktoré sú už dostupné na trhu s drogami. Len v roku 2009 museli zákonné zdravotné poisťovne podľa výpočtov vedcov vynaložiť okolo 874 miliónov EUR viac na nové drogy ako v rovnakom období predchádzajúceho roka. Aby lekári skutočne predpisovali nové lieky, sú inzerovaní s komplikovanými reklamnými kampaňami vo farmaceutickom priemysle. Iba v „výnimočných prípadoch sa jasne ukázalo, že schválený hotový liek má vyšší liečebný úžitok ako predchádzajúce alternatívy,“ varujú autori štúdie o lieku. „To môže ponechať priestor na interpretáciu stanovovania cien nových liekov pre priemysel,“ píše v článku článok „Deutsche Ärzteblatt“. Autori štúdie dokonca predpokladajú, že nové lieky majú nižšiu účinnosť ako lieky, ktoré už sú na trhu s drogami.

„Aspoň lepšia tolerancia“
Ak sa nedosiahne lepší účinok, píšu lekári, schvaľovacie štúdie by mali „prinajmenšom zabezpečiť, aby sa pre pacienta preukázala lepšia znášanlivosť“. V súhrne autori požadujú nové „nariadenia a právne predpisy na zlepšenie databázy dostupnej v čase schválenia a na zvýšenie nákladovej efektívnosti na farmaceutickom trhu“. Novou nádejou je novela zákona o reorganizácii farmaceutického trhu pre zdravotné poisťovne, ktorá platí od začiatku roku 2011. Tento zákon ustanovuje, že cena nového lieku by mala byť založená na zistenom dodatočnom prínose. Je to prvý krok správnym smerom, píšu lekári.

Inštitút pre kvalitu a efektívnosť zdravotnej starostlivosti (IQWiG) nedávno zdôraznil, že väčšina ponúkaných liekov je „zbytočná“. V súčasnosti existuje na trhu okolo 50 000 rôznych liekov. „Bez straty kvality by sa ich počet mohol znížiť na 10 000.“ Barmerova farmaceutická správa zistila, že približne 40 percent nových fondov „neponúka pacientovi žiadny ďalší prínos“ a spôsobuje iba vyššie výdavky. (Sb)

Pokračuj v čítaní:
Vysoký krvný tlak pri liečení ADHD
Lieky zvyšujú riziko potratu
Drahé drogy sú záťažou pre zdravotné poisťovne
Lieky: ceny liekov stúpajú

Obrázok: Benjamin Klack / pixelio.de

Informácie o autorovi a zdroji


Video: HAUL 2020 Smarties Reviews (November 2020).